De werkwijze

Een particuliere aanvraag wordt door Proveo ontvangen per telefoon, mail of aanmelding via de website. Vervolgens kan er een afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.

De indicatieadviseur neemt contact op met de cliënt, plant een huisbezoek en neemt een assessment af waarin de zorgbehoefte van een cliënt wordt bepaald. Afhankelijk van de geselecteerde aandachtsgebieden, selecteert het indicatieprogramma  de mogelijke vervolgstappen bij het bepalen van de zorgbehoefte. Een cliënt die bijvoorbeeld bekend is met een hersenbloeding, heeft een andere vorm van zorg nodig dan een cliënt met diabetes of COPD. De indicatie wordt vervolgens aangeleverd bij de cliënt.

Mocht een herindicatie moeten worden uitgevoerd kan dit tot een vervolgvraag behoren.

  • Wij leveren kwalitatief hoogwaardige indicaties.
  • Wij leveren volgens afspraak
  • Ons werk wordt toetsbaar uitgevoerd door gekwalificeerde indicatiestellers
  • Proveo is laagdrempelig, transparant en goed bereikbaar
  • Wij onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak
  • Wij hanteren de meest actuele software

logopsd1
Is een handelsnaam van Ezra Care

Plesmanweg 9 J-05
7602PD Almelo

T   085-3037812
F   085-3038134


 info@proveo.nl
W www.proveo.nl


KVK: 52684253
Bank: NL 22 RBRB 0827771738
AGB:  75752683


Uw naam

Telefoonnummer

Kwaliteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken onze stijl van werken.