De Indicatie

De indicatiestelling is een momentopname en maakt onderdeel uit van een continue proces. Om de indicatiestelling kwalitatief goed te plaatsen in dit proces verzamelt Proveo de juiste voorinformatie (waaronder de medische gegevens) als input voor het assessment. Het assessment wordt uitgevoerd en uitvoerig vastgelegd. De verpleegkundige niveau 5 beoordeelt vanuit haar vakbekwaamheid en competenties en legt haar bevindingen vast. Hiervoor hanteert zij een digitaal assessmentsysteem op basis van de Omaha systematiek. Vervolgens wordt de uitkomst van de indicatiestelling zo volledig mogelijk teruggekoppeld aan de opdrachtgever en een advies gegeven over een evaluatiedatum, om zo cliënt te helpen de indicatie actueel te houden.

Het indiceren van persoonlijke verzorging en verpleging door Proveo.


logopsd1
Is een handelsnaam van Ezra Care

Plesmanweg 9 J-05
7602PD Almelo

T   085-3037812
F   085-3038134


 info@proveo.nl
W www.proveo.nl


KVK: 52684253
Bank: NL 22 RBRB 0827771738
AGB:  75752683


Uw naam

Telefoonnummer

Kwaliteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken onze stijl van werken.