Voor wie

Proveo stelt indicaties voor cliënten die zorg willen ontvangen d.m.v. een PGB, zorg in natura en/of ongecontracteerde zorg. Cliënten kunnen bij ons informeren naar de mogelijkheden voor het stellen van een indicatie. (een (her)indicatie en / of verlenging) Zie Indicatie: werkwijze.

Om voor zorg en/of ondersteuning in aanmerking te komen heeft een cliënt een indicatie nodig.

  • Een indicatie voor zorg op grond van de zorgverzekeringswet wordt gesteld door een wijkverpleegkundige. Hiervoor kunt u bij Proveo terecht
  • Een indicatie voor huishouding, individuele begeleiding en/of dagbesteding wordt door een medewerker van de gemeente gesteld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning: de WMO.
  • Voor een indicatie in het kader van de Wet langdurige zorg: de WLZ kunt u contact opnemen met het CIZ

Proveo voorziet cliënten van goede indicaties waarmee ze zorg kunnen ontvangen van zorgaanbieders. Deze zorg kan worden gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar. Een indicatie voor de ZVW door Proveo gesteld, wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.


Zorgverzekeraars en Zorgaanbieders:

MenzisEzraCareDeAmersfoortseVGZTZKardelen

DeFrieslandZorgverzekeraar ZilverenKruis Salland CZ DSW


logopsd1
Is een handelsnaam van Ezra Care

Plesmanweg 9 J-05
7602PD Almelo

T   085-3037812
F   085-3038134


 info@proveo.nl
W www.proveo.nl


KVK: 52684253
Bank: NL 22 RBRB 0827771738
AGB:  75752683


Uw naam

Telefoonnummer

Kwaliteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie kenmerken onze stijl van werken.